Interessante sites

Interessante sites

Orlando Festival: 8-18 augustus 2019 in Kerkrade en omgeving. Het Orlando Festival vormt een samenhangend geheel van uiteenlopende muzikale activiteiten gedurende een aaneengesloten periode van tien dagen. In dat tijdsbestek worden ongeveer 100 evenementen georganiseerd, zoals concerten, masterclasses, lezingen, workshops en openbare repetities. Een deel van de daar eerder optredende musici is afgelopen jaren al in Mook opgetreden.

 

 

Prins BernPrins-Bernhard-Cultuurfonds_RGB_logokopiehard Cultuurfonds Limburg: Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. De Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar heeft een bijdrage van 25% ontvangen in de aanschaf van het podium en een bill board

 

Nijmegen Muziekstad: informatie over concerten en projecten in Nijmegen en omgeving.

logo rabobankCoöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen: Rabobank Rijk van Nijmegen is een maatschappelijk betrokken bank. Een deel van de winst geven ze daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen ze via het Coöperatiefonds waarmee ze initiatieven financieel ondersteunen die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap versterken en verbeteren. De Stichting Kamermuziek heeft in 2017 een donatie ontvangen van € 1.400 voor de aanschaf van podiumelementen.

Vrienden van de Vereeniging: de Vrienden van Concertgebouw De Vereeniging zet zich sinds haar oprichting in 1984 in voor het Nijmeegse concertpubliek. De Vrienden zijn de afgelopen decennia betrokken geweest bij verschillende renovaties van concertgebouw De Vereeniging. Daarnaast wordt het muziekleven gestimuleerd met de Vriendenconcerten die tweemaal per jaar plaatsvinden en voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

Stichting CAM: De Stichting Culturele Activiteiten Molenhoek (CAM) is een vrijwilligersinitiatief dat voor de inwoners van het Noord-Limburgse Molenhoek en directe omgeving, (semi)culturele activiteiten organiseert.

LOP Molenhoek: Lees- en OntmoetingsPunt Molenhoek.

Ugenda.nl: de uitgaansagenda voor Nijmegen en omgeving