Beleidsplan 2020/2021

Beleidsplan 2020/2021

BELEIDSPLAN 2020-2021

Beleidsplan Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar 2020-2021

Doelstelling

De Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar is opgericht op 22 juni 2016. Doel van de stichting is het bieden van een podium aan jonge, veelbelovende, professionele musici voor het geven van klassieke kamermuziekconcerten en het aan inwoners van Mook en een brede omgeving bieden van gelegenheid om naar deze concerten te komen en van het gebodene te genieten. De concerten vormen een mooie aanvulling op het culturele pallet van de gemeente. De Stichting is van plan jaarlijks zes concerten te plannen. UItbreiding van het aantal is mogelijk door samenwerking met andere organisaties.

Programmering

Voor het seizoen 2020/21 zijn zes concerten gepland in de kerk te Mook, waarvan drie in 2020 en drie in 2021. Naast musici afkomstig uit Nederland, hebben we voor 2020/2021 musici afkomstig uit o.a. Polen, Duitsland, Rusland, België, Oekraïne, Moldavië, Luxemburg.

Het betreft in het najaar van 2020 concerten op:

zondag 27 september 2020: Jeroen Dupont en Dina Ivanova
zondag 1 november 2020: Malevitch Piano Kwartet
zondag 29 november 2020: Ardemus Saxofoonkwartet

In het voorjaar van 2021 zijn gepland:
zondag 31 januari 2021: Sonoro Kwartet
zondag 28 februari 2021: Shunske Sato en Shuann Chai
zondag 28 maart 2021: Dostojevski Kwartet

Helaas hebben al deze concerten geen doorgang kunnen vinden vanwege covid-19.

Een tussentijds gepland concert met Rik Cornelissen op 17 januari 2021 kon om dezelfde reden niet doorgaan.

Begin 2021 is onduidelijk hoe het jaar ingevuld kan worden. Een tweetal pianoconcerten wordt eind juli 2021 (25 respectievelijk 28) verzorgd vanuit de Klever Musiksommer en een concert vanuit het Orlandofestival op 15 augustus 2021. Alles onder voorbehoud van de maatregelen.

Uit de stijgende bezoekersaantallen valt af te leiden dat de activiteiten van de Stichting in een belangrijke behoefte voorzien. Het voedingsgebied wordt groter. Het publiek en de musici zijn enthousiast over het initiatief. Een reden om te bezien of het mogelijk is concerten te plannen voor 2021/2022. In het voorjaar van 2021 nemen we daar een beslissing over.

Publiciteit en organisatie

Om de doelstelling en het uitvoerende programma over het voetlicht te brengen, hebben we een aansprekende website en een facebookpagina. Met google analytics wordt de belangstelling voor de site gevolgd. De Stichting heeft voor het seizoen 2020/21 geen folder uitgebracht met daarin het jaarprogramma omdat vanaf het voorjaar 2020 onduidelijk was of vanwege covid-19 überhaupt concerten gegeven zouden kunnen worden.

Mocht blijken dat er in 2021 nog mogelijkheden zijn, dan zullen die zeker benut worden. Op de gebruikelijke wijze zal er aandacht aan worden gegeven. Voor ieder concert wordt dan een poster gemaakt die op diverse, lokale drukbezochte instellingen wordt opgehangen. Ook worden persberichten voor de lokale kranten en tijdschriften opgesteld, en worden de concerten aangekondigd in diverse internetagenda’s en op maasburen.nl.

Waar mogelijk worden ook interviews met musici of bestuursleden op de lokale radio (GL8) uitgezonden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van advertenties via facebook. Via vriendenorganisaties wordt eveneens belangstelling gewekt voor de concerten in Mook.

Kaarten worden dan verkocht via de website en aan de kassa. De kaarten zijn indien dat is toegestaan inclusief een consumptie in de pauze van het concert. De Stichting biedt indien de mogelijkheden er zijn ook abonnementen aan. De mogelijkheid om vriend-donateur van de Stichting te worden blijft uiteraard gehandhaafd. Voor jongeren onder de achttien wordt een gereduceerd tarief gehanteerd.

De Stichting zorgt voor de concertaccommodatie en ondersteuningsmiddelen (opbouw podium, muzieklessenaars), en de huur van piano’s. Omdat in de kerk zelf geen dranken geschonken mogen worden, worden buiten daartoe tenten geplaatst.

Voor het gebruik van de kerk wordt huur betaald aan het kerkbestuur. Samen met vrijwilligers draagt het bestuur zorg voor de opbouw van podia, verlichting, geluid en de tenten buiten de kerk, alsmede de kaartverkoop en de verstrekking van de consumpties.

Het bestuur van de Stichting bestaat op voor 2021uit 4 personen en blijft ook in 2021 verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de concerten en het beheer van de Stichting. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het maken van een programmaboekje voor ieder concert. De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van beloning en betalen hun eigen toegangskaarten.

Vastgesteld door bestuur Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar

 

Bijgesteld maart 2021