Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019

Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar
Franciscanessenstraat 20
6584 GP Molenhoek
KvK-nummer: 66487064

Ontwikkelingen 2019

In het eerste half jaar van 2019 is het in 2018 gestarte seizoen voortgezet. Waren in 2018 reeds drie concerten gehouden, de overige vier van het seizoen 2018-2019 waren in respectievelijk januari, februari, maart en april.

27 januari 2019: Duo Ebano

24 februari 2019: BENE Guitar Duo

24 maart 2019: Spoken Saxofoonkwartet

14 april 2019: Mosa Trio

Aanvankelijk was het plan een reeks van zes concerten op te zetten voor het seizoen 2018-2019, maar omdat het RUSQUARTET in het najaar van 2018 in de buurt was is een zevende erbij gekomen. Met zeven concerten in dit seizoen, had het seizoen 2018-2019 dus een extra concert in vergelijking met eerdere seizoenen.

Het gemiddeld aantal bezoekers in het seizoen 2018-2019 bedroeg 95 tegen 93 een seizoen eerder.

Gelet op het enthousiasme van het publiek en dat we in staat waren de eerste drie concerten van het seizoen financieel goed af te ronden, is door het bestuur in het najaar van 2018 besloten met een vierde seizoen van start te gaan. Met de voorbereiding daarvan is gestart in februari 2019.

Voor de optredens kon deels gekozen worden uit ensembles die intussen hun belangstelling kenbaar hadden gemaakt. Deels zijn ensembles geprogrammeerd die we actief hebben uitgenodigd. Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van adviezen van Henk Guittart, in het verleden medeoprichter en lid van het Schönberg Quartet en tot eind 2018 hoofddocent aan het Conservatorium Maastricht en nog steeds directeur van het Orlando Festival. Hij is toevallig woonachtig in de gemeente Mook en Middelaar en heeft zijn diensten in dezen aangeboden, waar we zeer blij mee zijn.

Van de zes geplande concerten voor het seizoen 2019-2020 zijn er vier in het najaar van 2019 uitgevoerd.

Op 15 september 2019, hebben we een gratis zondagmiddagconcert georganiseerd met het Pendada Blaaskwintet. Dit gratis concert had tot doel een grotere bekendheid aan onze concerten te geven, en het was mogelijk doordat in de Rabo-clubkascampagne ruim € 1.000 was opgehaald. Een bedrag net voldoende voor dit concert. Het aantal bezoekers bedroeg een recordaantal van 151.

Het reguliere programma voor het seizoen 2019-2020 bestond uit zes concerten, uiteenlopend van aard, gebracht door jonge, professionele, veelbelovende musici uit binnen- en buitenland. Drie hiervan zijn gehouden in 2019:

29 september 2019: Rodion Trio

27 oktober 2019: Maat Saxophone Quartet

24 november 2019: Chekhov Trio

De concerten waren wederom van hoog niveau. De musici waren afkomstig uit Nederland, België, Portugal en Rusland.

Het gemiddeld aantal bezoekers was met 98 weer iets meer dan voor het seizoen 2018-2019. Het aantal zesconcertenkaarten voor het seizoen 2019-2020 is gestegen tot 52 (41 voor 2018-2019). Het grootste deel van de bezoekers komt uit de gemeente Mook en Middelaar, maar meer en meer komen bezoekers uit o.a. Groesbeek, Berg en Dal, Bredeweg, Cuijk, Milsbeek, Gennep, Malden en Nijmegen. De bekendheid van en de waardering voor de concerten is duidelijk groeiend. Ze blijken in een duidelijke behoefte te voorzien en vergroten het culturele imago van de gemeente aanzienlijk.

In 2019 zijn ook contacten gelegd met de Kunst in de Kamer-kring Rijk van Nijmegen om in 2020 een gezamenlijk concert te organiseren in Mook. Dit concert is gepland voor 7 juni 2020.

Eveneens zijn contacten gelegd met de Klever Musiksommer om in juli 2020 in Mook pianoconcerten te organiseren door deelnemers aan de zomerschool voor begaafde, jonge, internationale pianisten. Bij de organisatie van de zomerschool was groot enthousiasme over de prachtige entourage en goede akoestiek in de Mookse kerk. Er zijn afspraken gemaakt voor twee concerten eind juli 2020.

Werkzaamheden en bestuur

De organisatie van de concerten is veelomvattend. Na contractering van de musici, is voor het seizoen 2019-2020 de inhoud van de website helemaal vernieuwd en aangepast aan de nieuwe concertreeks, is een nieuwe vouwfolder ontworpen en gedrukt in een oplage van 5.000 en is een Facebookpagina ingericht. De folder is huis aan huis verspreid en beschikbaar gesteld op een aantal centrale plekken in de gemeente en daarbuiten.

Voor elk van de concerten is een programmaboekje gemaakt.

Om de belangstelling voor de concerten zo groot mogelijk te laten zijn, zijn voor elk van de concerten posters opgehangen op centrale plekken in de gemeente, teksten en foto’s aangeleverd bij De Gelderlander, de regionale huis-aan-huis-bladen, nieuwsbrieven van de dorpsraden, het kerkblad en Nestor en zijn de concerten vermeld op diverse internetagenda’s.  De concerten worden ook aangekondigd op de lichtzuil voor het gemeentehuis en op maasburen.nl.. Daarnaast zijn interviews gegeven voor GL8, deels door de voorzitter en deels door de optredende musici.

Het bestuur bestond in 2019 uit:

  • Nico van Kessel – voorzitter
  • Harry van den Berg – secretaris
  • Maarten Vierhout – penningmeester
  • Anke Büchner – lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Financiële situatie

Het jaar 2019 is met positief saldo afgesloten. Zie hiervoor het financieel jaarverslag. Zoals eerder aangegeven was dit een gevolg van een stijgende belangstelling zodat de inkomsten uit de kaartverkoop zijn toegenomen. De kosten daarentegen zijn ook gestegen omdat de gages ten opzichte van het eerdere seizoenen fors zijn verhoogd, – maar nog steeds vrij laag zijn -, en het huren van een vleugel (4x) een flinke kostenpost is.

Door een gift uit het Coöperatiefonds van de Rabobank was het mogelijk een tweede tent aan te schaffen om in de pauze de gasten van een consumptie te voorzien. Dit wordt door de bezoekers zeer gewaardeerd en is voor velen een moment om andere bezoekers te ontmoeten. Daarnaast geeft de Gemeente Mook en Middelaar een kleine subsidie en verleent Plus Wim Voet diensten voor de catering.

Gelet op de financiële situatie aan het eind van het boekjaar 2019, is inmiddels besloten ook in het seizoen 2020-2021 concerten te organiseren.

In juni 2017 heeft de Belastingdienst aangeven dat de Stichting Kamermuziek een culturele ANBI is, waardoor giften voor 125 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal personen een schenkingsovereenkomst heeft afgesloten met de toezegging gedurende vijf jaar een schenking te geven. Het RSIN is: 856575719. Bij een schenkingsovereenkomst is de forfaitaire drempel voor aftrek van giften niet van toepassing.  De Stichting is in de lijst van de Belastingdienst te vinden onder Molenhoek, aangezien daar het secretariaat is gevestigd.

Tot slot

Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar kijkt terug op een vruchtbaar jaar, hetgeen mede een gevolg is van de inzet van alle musici, de concertbezoekers en de vrijwilligers die meehelpen bij de op- en afbouw van tenten en podium en bij het verstrekken van de dranken in de pauze. Onze dank daarvoor. Het bestuur ziet vol vertrouwen 2020 tegemoet.