Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG 2021

Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar
Franciscanessenstraat 20
6584 GP Molenhoek
KvK-nummer: 66487064

Ontwikkelingen 2021

Het 2021 was door de covid-19 een slecht jaar voor het organiseren van concerten. Pas in juli werden de maatregelen wat versoepeld en was het weer mogelijk wat te organiseren. Die mogelijkheid hebben we driftig aangegrepen en een concert geprogrammeerd voor 25 juli met Rik Cornelissen en Trifid. Daarbij dienden we rekening te houden met de op dat moment geldende maatregelen wat betreft de maximale capaciteit en het alleen toegang verlenen met een geldig vaccinatiebewijs.

Die beperkende maatregelen golden ook voor de later in dat jaar gehouden concerten:

31 oktober: Oostertrio

28 november: Shuann Chai en Shunske Sato. Om dit concert te organiseren moest op het laatste moment worden uitgeweken naar de middag in plaats van de geplande avond.

De covid-19-maatregelen hadden tot gevolg dat alle drie in 2021 gehouden concerten verliesgevend waren.

Naast de hierboven genoemde concerten zijn in augustus voor het eerst twee concerten gegeven in het kader van het Orlando Festival t.w.

14 augustus: Duo Ossianis

15 augustus: Larisa Trio

Orlando heeft laten weten gezien het succes van deze concerten, in 2022 weer twee concerten in Mook te plannen.

Concerten in het kader van Klever Musiksommer, die reeds voor 2020 waren gepland, zijn door de covid-19-maatregelen niet doorgegaan.

Werkzaamheden en bestuur

Door de covid-19 is de organisatie van de concerten flexibel opgepakt. Geen planning voor een heel seizoen maar stap voor stap. Daarom is geen folder voor een heel seizoen gemaakt. De gebruikelijke middelen zijn benut om de concerten onder de aandacht te brengen. Teksten en foto’s aangeleverd bij De Gelderlander, de regionale huis-aan-huis-bladen, lokale omroep, nieuwsbrieven van de dorpsraden, en is het concert vermeld op diverse internetagenda’s.  De concerten zijn ook aangekondigd op de lichtzuil voor het gemeentehuis en op maasburen.nl. Het belangrijkste informatiemiddel is echter een mail 14 dagen voorafgaand aan het concert en een een week later met daarbij het programmaboekje, naar iedereen die ooit online een kaartje heeft gekocht en naar wat andere mensen van wie we hopen dat die belangstelling hebben.

In 2021 bestond de Stichting vijf jaar. Aan dit eerste lustrum is geen aandacht besteed vanwege de bijzondere omstandigheden.

Vanwege de covid-19 was het alleen mogelijk om online kaartjes te kopen met achterlating van een telefoonnummer voor het geval een melding zou moeten gebeuren. In tegenstelling tot eerdere jaren werden de concerten zonder pauze gehouden en was er geen mogelijkheid van en consumptie te genieten.

Het bestuur bestond in 2021 uit:

  • Nico van Kessel – voorzitter
  • Harry van den Berg – secretaris
  • Maarten Vierhout – penningmeester
  • Els van Brunschot – lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Financiële situatie

Het jaar 2021 is ondanks de terugloop in bezoekersaantallen afgesloten met een positief eindsaldo. Dankzij een beperkte reserve konden de verliezen worden opgevangen en is niet gekort op de gages voor de optredende musici. Zie hiervoor het financieel jaarverslag.

Gelet op de financiële situatie aan het eind van het boekjaar 2021, is het financieel verantwoord ook in 2022 concerten te organiseren, en een start te maken met de programmering voor het seizoen 2022-2023 en de gedeeltelijk uitvoering ervan in het najaar van 2022.

In juni 2017 heeft de Belastingdienst aangeven dat de Stichting Kamermuziek een culturele ANBI is, waardoor giften voor 125 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal personen een schenkingsovereenkomst heeft afgesloten met de toezegging gedurende vijf jaar een schenking te geven. Het RSIN is: 856575719. Bij een schenkingsovereenkomst is de forfaitaire drempel voor aftrek van giften niet van toepassing.  De Stichting is in de lijst van de Belastingdienst te vinden onder Molenhoek, aangezien daar het secretariaat is gevestigd.

Tot slot

Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar kijkt terug op een deels jammerlijk verlopen voorjaar. Gelukkig was het in ieder geval mogelijk in de tweede helft van het jaar concerten doorgang te laten vinden tot grote vreugde van veel van onze (vaste) bezoekers.