Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016

Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar
Franciscanessenstraat 20 ,
6584 GP Molenhoek
KvK-nummer: 66487064

Oprichting en start

Als vervolg op de eerste ideeën tot het oprichten van een podium voor kamermuziekconcerten in Mook en Middelaar is contact gelegd met vertegenwoordigers van de in de gemeente Mook en Middelaar aanwezige r.-k. kerken.

Dit heeft geresulteerd in een aantal afspraken m.b.t. het gebruik van de kerken voor kamermuziekconcerten waarbij vooral klassieke muziek ten gehore wordt gebracht. Deze afspraken zijn op 20-01-2017 door beide partijen schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Op 27 juni heeft de gemeente Mook en Middelaar de op te richten Stichting een startsubsidie toegekend. Daarmee konden de eerste onkosten voor oprichting van de stichting betaald worden.

Op 22 juni 2016 is de oprichtingsakte van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar gepasseerd bij Notariskantoor Van Eldik te Malden en in juli 2016 heeft inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel en van de belastingdienst plaatsgevonden.

De registratienummers zijn resp.: 66487064 (RSIN: 856575719) en 8565.75.719.

Er zijn afspraken gemaakt met Dhr. Voet (de Plus-winkel te Mook) voor levering van drank tijdens de pauzes bij de concerten. Er zijn evenementenvergunningen aangevraagd bij de gemeente en verstrekt voor de concertenuitvoeringen.

Vanaf de start van de Stichting bestond in 2016 het bestuur uit:

  • Nico van Kessel – voorzitter
  • Harry van den Berg – secretaris
  • Maarten Vierhout – penningmeester
  • Elly Gradissen – lid
  • Anke Büchner – lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Uitvoering

In juni/juli 2016 heeft het bestuur een selectie gemaakt voor concerten in het seizoen 2016/2017 en daarover een folder samengesteld en verspreid o.a. via de huis-aan-huis verspreide parochiebladen in de gemeente Mook en Middelaar. Daarnaast werd t.a.v. elk concert specifieke reclame gemaakt en affiches opgehangen op daartoe geëigende plaatsen, en aandacht gevraagd via media zoals de regionale krant, de huis-aan-huisbladen, de dorpsraadkranten, de omroep GL8, en sociale media: Twitter, Facebook.

Er is een website ingericht en een Facebookpagina. Tevens worden degenen die via de webshop een kaartje hebben aangeschaft op de hoogte gebracht van komende optredens.

Kamermuziekconcerten

In 2016 hebben 3 van de voor het seizoen 2016-2017 geplande 6 concerten plaatsgevonden.

  • 9 oktober 2016: Marieke van de Lee (klarinet), Stein van Eden (piano) en Dionne Nijsten (cello)
  • 6 november 2016: James Oesi (contrabas) en Andrea Vasi (piano)
  • 18 december 2016: Vera Hiltbrunner (sopraan), Jedediah Allen (kornet) en Manuel Dahme (klavecimbel)

Het gemiddeld aantal bezoekers van circa 85. Ongeveer de helft hiervan hebben hun toegangskaart via de webshop gekocht. In totaal 11 personen hebben gebruik gemaakt van het aanbod om voor gereduceerde prijs een zesconcertenkaart aan te schaffen. We hebben 5 sponsors en een vijftal vrienden.

De bezoekers zijn enthousiast over het initiatief, vinden het een aanwinst voor de gemeente en ook de musici zijn zeer enthousiast over de mogelijkheden die hen geboden worden. Over alle concerten staat nadere informatie op de website.

De aantallen bezoekers bieden voldoende draagvlak voor voorzetting van dit initiatief en geven aanleiding tot vervolg, resp. uitbreiding van het rekruteringsgebied van jonge, veelbelovende musici. Inmiddels zijn weer zes concerten gepland voor het seizoen 2017-2018.

Financiële situatie

Het jaar 2016 is financieel positief beëindigd. Zie hiervoor het financieel jaarverslag.