Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar
Franciscanessenstraat 20
6584 GP Molenhoek
KvK-nummer: 66487064

Ontwikkelingen 2017

In het eerste half jaar van 2017 is het in 2016 gestarte seizoen voortgezet. Waren in 2016 reeds drie concerten gehouden, de overige drie van het seizoen 2016-2017 waren in respectievelijk februari, maart en juni.

5 februari 2017: North Sea String Quartet
19 maart 2017: Vera Hofman (fluit) en Sjors van der Mark (gitaar)
11 juni 2017: Chris van der Kuilen (piano) en Cameron Millar (saxofoon)

Bij wijze van uitzondering werd het concert van 19 maart niet in de kerk van Mook maar in de kerk van Middelaar gehouden. Het relatief geringe aantal bezoekers (45) heeft ons geleerd dat we daar verder geen concerten meer moeten organiseren, maar ons moeten beperken tot de kerk in Mook.

Het gemiddeld aantal bezoekers in het seizoen 2016-2017 bedroeg uiteindelijk 65.

Gelet op het enthousiasme van het publiek en dat we in staat waren de eerste vier concerten van het seizoen financieel goed af te ronden, is door het bestuur besloten in het najaar van 2017 met een tweede seizoen van start te gaan. Met de voorbereiding daarvan is gestart in februari 2017.

Besloten is wederom een reeks van zes concerten op te zetten voor het seizoen 2017-2018. Voor de optredens kon deels gekozen worden uit ensembles die intussen hun belangstelling kenbaar hadden gemaakt. Deels zijn ensembles geprogrammeerd die we actief hebben uitgenodigd. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van adviezen van Henk Guittart, in het verleden medeoprichter en lid van het Schönberg Quartet en nu hoofddocent aan het Conservatorium Maastricht en directeur van het Orlando Festival. Hij is toevallig woonachtig in de gemeente Mook en Middelaar en heeft zijn diensten in dezen aangeboden, waar we zeer blij mee zijn.

Van de zes geplande concerten voor het seizoen 2017-2018 zijn er drie in het najaar van 2017 uitgevoerd.

24 september 2017: Malevich Piano Quartet (piano en twee strijkers)
29 oktober 2017: Eurasia Quartet (vier strijkers)
26 november 2017: Duo Vermeulen-Verpoest (piano en viool).

Alle drie concerten waren van zeer hoog niveau en hebben geleid tot enthousiaste reacties van de bezoekers. De musici waren afkomstig uit onder meer Rusland, België, Oostenrijk, Luxemburg, Oekraïne en Moldavië.

De belangstelling voor de concerten in het seizoen 2017-2018 laat een stijgende lijn zien. Niet alleen is het aantal zesconcertenkaarten gestegen van 11 naar 27, maar ook de losse verkoop via internet en in de kerk is toegenomen. Het aantal bezoekers per concert lag rond 95.

Werkzaamheden en bestuur

De organisatie van de concerten is tijdrovend. Zo is voor het seizoen 2017-2018 de inhoud van de website helemaal vernieuwd en aangepast aan de nieuwe concertreeks, is een nieuwe vouwfolder ontworpen en gedrukt in een oplage van 5.000 en is een Facebookpagina ingericht. De folder is huis aan huis verspreid en beschikbaar gesteld op een aantal centrale plekken in de gemeente en daarbuiten.

Voor elk van de concerten is een programmaboekje gemaakt.

Ten einde de belangstelling voor de concerten zo groot mogelijk te laten zijn, zijn voor elk van de concerten posters opgehangen op centrale plekken in de gemeente, teksten en foto’s aangeleverd bij De Gelderlander, de regionale huis-aan-huis-bladen, nieuwsbrieven van de dorpsraden, het kerkblad en Nestor en zijn de concerten vermeld op diverse internetagenda’s.  De concerten worden ook aangekondigd op de lichtzuil voor het gemeentehuis. Daarnaast zijn interviews gegeven voor GL8, deels door de voorzitter en deels door de optredende musici.

 

Het bestuur bestaat in 2017 uit:

  • Nico van Kessel – voorzitter
  • Harry van den Berg – secretaris
  • Maarten Vierhout – penningmeester
  • Elly Gradisen – lid (tot 1 juli 2017)
  • Anke Büchner – lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Financiële situatie

Het jaar 2017 is financieel positief beëindigd. Zie hiervoor het financieel jaarverslag. Zoals eerder aangegeven was dit een gevolg van een stijgende belangstelling zodat de inkomsten uit de kaartverkoop zijn toegenomen. De kosten daarentegen zijn ook gestegen omdat de gages ten opzichte van het eerste seizoen 20 procent zijn verhoogd, –  maar nog steeds vrij laag zijn -, en het huren van een vleugel (2x) een flinke kostenpost is. Een donatie van het Coöperatiefonds van de Rabobank heeft ons in staat gesteld een eigen mobiel podium aan te schaffen, hetgeen tijdbesparend is. Voor het resterende deel is een subsidie aangevraagd bij het Prins Bernard Cultuurfonds. De subsidie (25% van de aanschafkosten) is in principe toegekend maar verrekening ervan vindt pas in 2018 plaats. Daarnaast geeft de Gemeente Mook en Middelaar een kleine subsidie.

Gelet op de financiële situatie aan het eind van het boekjaar 2017, is inmiddels besloten ook in het seizoen 2018-2019 concerten te organiseren.

In juni 2017 heeft de Belastingdienst aangeven dat de Stichting Kamermuziek een culturele ANBI is, waardoor giften voor 125 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal personen een schenkingsovereenkomst heeft afgesloten met de toezegging gedurende vijf jaar een schenking te geven. Het RSIN is: 856575719. De Stichting is in de lijst van de Belastingdienst te vinden onder Molenhoek, aangezien daar het secretariaat is gevestigd.

 

Tot slot

Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar kijkt terug op een vruchtbaar jaar, hetgeen mede een gevolg is van de inzet van alle musici, de concertbezoekers en de vrijwilligers die meehelpen bij de op- en afbouw van tenten en podium en bij het verstrekken van de dranken in de pauze. Onze dank daarvoor. Het ziet vol vertrouwen 2018 tegemoet.