Beleidsplan 2018-2019

Beleidsplan 2018-2019

Beleidsplan Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar 2018-2019

Doelstelling

De Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar is opgericht op 22 juni 2016. Doel van de stichting is het bieden van een podium aan jonge, veelbelovende, professionele musici voor het geven van klassieke kamermuziekconcerten en het aan inwoners van Mook en een brede omgeving bieden van gelegenheid om naar deze concerten te komen en van het gebodene te genieten. De concerten vormen een mooie aanvulling op het culturele pallet van de gemeente. De Stichting is van plan jaarlijks zes concerten te plannen.

Programmering

Voor het seizoen 2017/18 zijn zes concerten gepland in de kerk te Mook, waarvan drie in 2018 en voor het seizoen 2018/19, beginnend in september 2018, in totaal 7 waarvan drie in 2018. De concerten worden verzorgd door nationale en internationale musici. Naast musici afkomstig uit Nederland, hebben we voor 2018 musici afkomstig uit Polen, Duitsland, Rusland, België, Italië, Oostenrijk, Oekraïne, Moldavië, Luxemburg.

Het betreft voor het eerste halfjaar van 2018 concerten op:

28 januari 2018: Pianoduo Beth & Flo
25 maart 2018: Ebonit Saxofoonkwartet
29 april 2018: Arkovsky Sextet.

Als onderdeel van het seizoen 2018/19, zijn in 2018 concerten gepland op:

23 september 2018: Vera Hiltbrunner en Alena Sojer
4 november 2018: BEHN Quartet
24 november 2018: RUSquartet

Voor 2019 zijn nog vier concerten gepland en wel op:

27 januari 2019: Duo Ebano
24 februari 2019: Bene Guitar Duo
24 maart 2019: Spoken Saxophone Quartet
14 april 2019: Mosa Trio.

Uit de stijgende bezoekersaantallen valt af te leiden dat de activiteiten van de Stichting in een belangrijke behoefte voorzien. Het voedingsgebied wordt groter. Het publiek en de musici zijn enthousiast over het initiatief. Een reden om er in 2018/19 mee door te gaan in de hoop en verwachting dat het bezoekersaantal verder zal toenemen.

Elders op deze website staat het volledige programma voor 2017/18 en de lijst en c.v.’s van musici die optreden. In mei 2018 wordt de site aangepast voor het programma van 2018/2019.

Publiciteit en organisatie

Om de doelstelling en het uitvoerende programma over het voetlicht te brengen, hebben we een aansprekende website en een facebookpagina. Met google analytics wordt de belangstelling voor de site gevolgd. De Stichting heeft voor het seizoen 2017/18 een folder uitgebracht met daarin het jaarprogramma. Deze folder is in de gemeente Mook en Middelaar huis aan huis verspreid en op belangrijke plaatsen, gespreid over de gemeente en daarbuiten (o.a. Vereeniging Nijmegen), neergezet. Voor het seizoen 2018/19 is wederom zo’n folder uitgebracht, verspreid vanaf april 2018.

Voor ieder concert wordt een poster gemaakt die op diverse, lokale drukbezochte instellingen wordt opgehangen. Ook worden persberichten voor de lokale kranten en tijdschriften opgesteld, en worden de concerten aangekondigd in diverse internetagenda’s.

Waar mogelijk worden ook interviews met musici of bestuursleden op de lokale radio (GL8) uitgezonden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van advertenties via facebook. Via vriendenorganisaties wordt eveneens belangstelling gewekt voor de concerten in Mook.

Kaarten worden verkocht via de website (€ 16) en aan de kassa (€ 17). De kaarten zijn inclusief een consumptie in de pauze van het concert. Voor het seizoen 2018/19 wordt een verhoging van de entreeprijs voorzien vanwege de stijgende kosten voor de gages van de musici en de huur van een vleugel.

De Stichting biedt ook zesconcertenkaarten aan, alsmede de mogelijkheid om vriend-donateur van de Stichting te worden. Voor jongeren onder de achttien wordt een gereduceerd tarief van € 8,00 gehanteerd. Voor het seizoen 2018/19 wordt de prijs van de seizoenabonnementen aangepast aan de verhoging per concert en het aantal concerten dat van zes naar zeven gaat.

De Stichting zorgt voor de concertaccommodatie en ondersteuningsmiddelen (opbouw podium, muzieklessenaars), en de huur van piano’s en klavecimbel, etc. Omdat in de kerk zelf geen dranken geschonken mogen worden, wordt buiten daartoe een tent geplaatst. Omdat de tent, die tweedehands is aangeschaft, in januari 2018 kapot is gewaaid, is in 2018 een crowdfundingactie gestart voor de aanschaf van een nieuwe tent. We hopen in de loop van 2018 voldoende middelen te hebben verzameld voor de aanschaf van een nieuwe, professionele tent.

Voor het gebruik van de kerk wordt huur betaald aan het kerkbestuur. Samen met vrijwilligers draagt het bestuur zorg voor de opbouw van podia, verlichting, geluid en de tenten buiten de kerk, alsmede de kaartverkoop en de verstrekking van de consumpties.

Het bestuur van de Stichting bestaat op dit moment uit 4 personen en een vacature en blijft ook in 2018 verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de concerten en het beheer van de Stichting. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het maken van een programmaboekje voor ieder concert. De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van beloning en betalen hun eigen toegangskaarten.

Vastgesteld door bestuur Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar

 

April 2018