Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Ontwikkelingen 2018

In het eerste half jaar van 2018 is het in 2017 gestarte seizoen voortgezet. Waren in 2017 reeds drie concerten gehouden, de @@ overige drie van het seizoen 2017-2018 waren in respectievelijk januari, maart en april.

28 januari 2018: Pianoduo Beth & Flo
25 maart 2018: Ebonit Saxofoonkwartet
29 april 2018: Arkovsky Sextet

Het gemiddeld aantal bezoekers in het seizoen 2017-2018 bedroeg 93 tegen 74 een seizoen eerder.

Gelet op het enthousiasme van het publiek en dat we in staat waren de eerste drie concerten van het seizoen financieel goed af te ronden, is door het bestuur besloten in het najaar van 2017 met een derde seizoen van start te gaan. Met de voorbereiding daarvan is gestart in februari 2018.

Aanvankelijk was het plan een reeks van zes concerten op te zetten voor het seizoen 2018-2019, maar omdat het RUSQUARTET in de buurt was is een zevende erbij gekomen. Voor de optredens kon deels gekozen worden uit ensembles die intussen hun belangstelling kenbaar hadden gemaakt. Deels zijn ensembles geprogrammeerd die we actief hebben uitgenodigd. Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van adviezen van Henk Guittart, in het verleden medeoprichter en lid van het Schönberg Quartet en tot eind 2018 hoofddocent aan het Conservatorium Maastricht en nog steeds directeur van het Orlando Festival. Hij is toevallig woonachtig in de gemeente Mook en Middelaar en heeft zijn diensten in dezen aangeboden, waar we zeer blij mee zijn.

Van de zeven geplande concerten voor het seizoen 2018-2019 zijn er drie in het najaar van 2018 uitgevoerd.

23 september 2018: Vera Hiltbrunner (sopraan) en Alena Sojer (piano)
4 november 2018: Behn Quartet (strijkkwartet)
25 november 2018: het RUSQUARTET (strijkkwartet)

Alle drie concerten waren van zeer hoog niveau en hebben geleid tot enthousiaste reacties van de bezoekers. De musici waren afkomstig uit onder meer Rusland, Zwitserland, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland, Engeland, Ierland en uiteraard Nederland. De belangstelling voor de concerten in het seizoen 2018-2019 laat een stijgende lijn zien. Niet alleen is het aantal zesconcertenkaarten gestegen van 27 naar 41, maar ook de losse verkoop via internet en in de kerk is toegenomen. Het aantal bezoekers per concert voor deze drie concerten bedroeg 100, hetgeen met name door het grote aantal bezoekers bij het Rusquartet kwam.

Werkzaamheden en bestuur

De organisatie van de concerten is tijdrovend. Zo is voor het seizoen 2018-2019 de inhoud van de website helemaal vernieuwd en aangepast aan de nieuwe concertreeks, is een nieuwe vouwfolder ontworpen en gedrukt in een oplage van 5.000 en is een Facebookpagina ingericht. De folder is huis aan huis verspreid en beschikbaar gesteld op een aantal centrale plekken in de gemeente en daarbuiten.

Voor elk van de concerten is een programmaboekje gemaakt.

Ten einde de belangstelling voor de concerten zo groot mogelijk te laten zijn, zijn voor elk van de concerten posters opgehangen op centrale plekken in de gemeente, teksten en foto’s aangeleverd bij De Gelderlander, de regionale huis-aan-huis-bladen, nieuwsbrieven van de dorpsraden, het kerkblad en Nestor en zijn de concerten vermeld op diverse internetagenda’s.  De concerten worden ook aangekondigd op de lichtzuil voor het gemeentehuis. Daarnaast zijn interviews gegeven voor GL8, deels door de voorzitter en deels door de optredende musici.

 

Het bestuur bestaat in 2018 uit:

  • Nico van Kessel – voorzitter
  • Harry van den Berg – secretaris
  • Maarten Vierhout – penningmeester
  • Anke Büchner – lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Financiële situatie

Het jaar 2018 is financieel positief beëindigd. Zie hiervoor het financieel jaarverslag. Zoals eerder aangegeven was dit een gevolg van een stijgende belangstelling zodat de inkomsten uit de kaartverkoop zijn toegenomen. De kosten daarentegen zijn ook gestegen omdat de gages ten opzichte van het eerste seizoen 20 procent zijn verhoogd, – maar nog steeds vrij laag zijn -, en het huren van een vleugel (2x) een flinke kostenpost is, hoger dan een jaar eerder doordat we een andere verhuurder in de arm hebben moeten nemen.

Nadat in januari 2018 de partytent kapot was gewaaid, hebben we een crowdfundingactie opgestart om een nieuwe, professionele tent aan te schaffen. Met de opbrengst van zo’n €1.250 is de tent aangeschaft. Aangezien een tent te klein is om het grote aantal bezoekers onder dak te brengen, hebben we eind 2018 bij het Coöperatiefonds van de Rabobank een aanvraag ingediend voor de aanschaf van een tweede tent. Die aanvraag is gehonoreerd. Daarnaast geeft de Gemeente Mook en Middelaar een kleine subsidie en verleent Plus Wim Voet diensten voor de catering. Voor verwarming van de tenten is een gaskachel aangeschaft.

Gelet op de financiële situatie aan het eind van het boekjaar 2018, is inmiddels besloten ook in het seizoen 2019-2020 concerten te organiseren.

In juni 2017 heeft de Belastingdienst aangeven dat de Stichting Kamermuziek een culturele ANBI is, waardoor giften voor 125 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal personen een schenkingsovereenkomst heeft afgesloten met de toezegging gedurende vijf jaar een schenking te geven. Het RSIN is: 856575719. De Stichting is in de lijst van de Belastingdienst te vinden onder Molenhoek, aangezien daar het secretariaat is gevestigd.

Voor het financieel jaarverslag 2018, klik hier.

 

Tot slot

Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar kijkt terug op een vruchtbaar jaar, hetgeen mede een gevolg is van de inzet van alle musici, de concertbezoekers en de vrijwilligers die meehelpen bij de op- en afbouw van tenten en podium en bij het verstrekken van de dranken in de pauze. Onze dank daarvoor. Het ziet vol vertrouwen 2019 tegemoet.