Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

JAARVERSLAG 2020

Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar
Franciscanessenstraat 20
6584 GP Molenhoek
KvK-nummer: 66487064

Ontwikkelingen 2020

In het eerste half jaar van 2020 is het in 2019 gestarte seizoen voortgezet. Waren in 2019 reeds drie concerten gehouden, de overige drie van het seizoen 2019-2020 waren in respectievelijk .februari, maart en mei gepland. Het betrof:

2 februari 2020: Erlendis Quartet
29 maart 2020: Black Pencil
3 mei 2020: Rusquartet

Helaas kon vanwege covid-19 alleen het concert van 2 februari doorgang vinden.

We hebben onze abonnementhouders in de gelegenheid gesteld het niet-verbruikte deel van het abonnement terug te geven of het beschikbaar te stellen aan de musici die door de pandemie niet konden optreden. Door de vrijwel unanieme keuze voor de laatstgenoemde optie hebben we tot vreugde van de musici elk een substantieel bedrag kunnen overmaken.

Naast de concerten binnen het programma was er nog een viertal andere concerten voorzien.

Op zondag 7 juni 2020 was er een extra concert gepland dat we samen met Kunst in de Kamer-kring Rijk van Nijmegen organiseerden. Het Maastricht Society of Music (MSM Quartet) was daarvoor geboekt. Het kwartet bestaat uit muzikanten uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en Litouwen. Ook dit concert is niet doorgegaan. Ook deze musici hebben we een covid-tegemoetkoming uitgekeerd.

Een tweetal pianoconcerten waren voorzien voor eind juli 2020, verzorgd vanuit de Klever Musiksommer en een concert vanuit het Orlandofestival in de tweede helft van augustus. Helaas zijn ook deze concerten afgelast.

Intussen was het programma voor het seizoen 2020-2021 op poten gezet. In het najaar waren drie concerten gepland. Vanwege de covid-19 hebben we die helaas ook moeten cancelen. De musici van deze nog in 2020 geplande concerten hebben van ons een covid-tegemoetkoming ontvangen.

Om toch een binding te houden met ons publiek hebben we op 30 augustus een tuinconcert georganiseerd in Molenhoek (tuin van fam. Lemmens-Bax), volledig coronaproof, in combinatie met een expositie van schilderijen van Marian Bax. Het betrof een concert door het Bron Saxofoonkwartet. Bij het publiek viel het zeer in de smaak, maar ook in het water. Na een lange periode van droogte hadden de weergoden beslist dat het precies op die dag hard moest regenen. Gelukkig ging dat niet ten koste van het optreden.

Werkzaamheden en bestuur

De organisatie van de concerten is veelomvattend. Na contractering van de musici, was voor het seizoen 2019-2020 de inhoud van de website helemaal vernieuwd en aangepast aan de nieuwe concertreeks, was een nieuwe vouwfolder ontworpen en gedrukt in een oplage van 5.000 en was een Facebookpagina ingericht. De folder is huis aan huis verspreid en beschikbaar gesteld op een aantal centrale plekken in de gemeente en daarbuiten.

Alleen voor het concert met Erlendis Gitaarkwartet en Bron Saxofoonkwartet zijn programmaboekjes gemaakt aangezien dat de enige concerten waren die in 2020 zijn gegeven.

Zoals in voorafgaande jaren zijn om de belangstelling voor de concerten zo groot mogelijk te laten zijn, voor het concert van Erlendis en Bron Saxofoonkwartet posters opgehangen op centrale plekken in de gemeente, teksten en foto’s aangeleverd bij De Gelderlander, de regionale huis-aan-huis-bladen, nieuwsbrieven van de dorpsraden, het kerkblad en Nestor en is het concert vermeld op diverse internetagenda’s.  De concerten zijn ook aangekondigd op de lichtzuil voor het gemeentehuis en op maasburen.nl..

Omdat onzekerheid bestond over het door kunnen gaan van de concerten in het najaar is gewacht met het maken van een nieuwe programmafolder en de aanpassing van de website. Omdat die duidelijkheid reeds vroeg verkregen werd zijn die activiteiten niet verricht.

Het bestuur bestond in 2020 uit:

  • Nico van Kessel – voorzitter
  • Harry van den Berg – secretaris
  • Maarten Vierhout – penningmeester
  • Anke Büchner – lid
  • Els van Brunschot – lid (in de loop van het jaar toegetreden)

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Financiële situatie

Het jaar 2020 is met positief saldo afgesloten. Zie hiervoor het financieel jaarverslag. Zoals eerder aangegeven was dit een gevolg van een stijgende belangstelling zodat de inkomsten uit de kaartverkoop zijn toegenomen voor de concerten. Het grootste deel van het positieve resultaat is het gevolg van het niet kunnen besteden van het positieve resultaat van 2019, omdat er geen concerten doorgang konden vinden. Voor de Klever pianoconcerten is door de gemeente Mook en Middelaar een Vonkje (dwz subsidie) gegeven. Het ligt in de bedoeling dat Vonkje in te zetten voor dezelfde concerten in 2021.

Gelet op de financiële situatie aan het eind van het boekjaar 2020, is het financieel verantwoord ook in het seizoen 2020-2021 concerten te organiseren, echter met als voorbehoud de eventuele beperkingen als gevolg van de pandemie.

In juni 2017 heeft de Belastingdienst aangeven dat de Stichting Kamermuziek een culturele ANBI is, waardoor giften voor 125 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal personen een schenkingsovereenkomst heeft afgesloten met de toezegging gedurende vijf jaar een schenking te geven. Het RSIN is: 856575719. Bij een schenkingsovereenkomst is de forfaitaire drempel voor aftrek van giften niet van toepassing.  De Stichting is in de lijst van de Belastingdienst te vinden onder Molenhoek, aangezien daar het secretariaat is gevestigd.

Tot slot

Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar kijkt terug op een grotendeels jammerlijk verlopen jaar. Dat twee concerten toch doorgang hebben kunnen vinden is mede een gevolg van de inzet van de musici, de concertbezoekers en de vrijwilligers die meehelpen bij de op- en afbouw van tenten en podium en bij het verstrekken van de dranken in de pauze. En natuurlijk ook van de familie Lemmens-Bax die hun prachtige tuin beschikbaar hebben gesteld voor het concert op 30 augustus. Onze dank daarvoor. Het bestuur wil graag vol vertrouwen het seizoen 2021-2022 tegemoetzien.