Beleidsplan 2021-2022

Beleidsplan 2021-2022

Beleidsplan Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar 2021-2022

Doelstelling

De Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar is opgericht op 22 juni 2016. Doel van de stichting is het bieden van een podium aan jonge, veelbelovende, professionele musici voor het geven van klassieke kamermuziekconcerten en het aan inwoners van Mook en een brede omgeving bieden van gelegenheid om naar deze concerten te komen en van het gebodene te genieten. De concerten vormen een mooie aanvulling op het culturele pallet van de gemeente. De Stichting is van plan jaarlijks zes concerten te plannen. Uitbreiding van het aantal is mogelijk door samenwerking met andere organisaties.

Programmering

Voor het seizoen 2021/22 zijn zeven concerten gepland in de kerk te Mook, waarvan drie in 2021 en drie in 2022.

Het betreft in het najaar van 2021 concerten op:

zondag 25 juli 2021: Rik Cornelissen met Trifid

zondag 21 oktober 2021:  Oostertrio

zondag 28 november 2021: Shuann Chai en Shunske Sato.

In het voorjaar van 2022 zijn gepland:
zondag 20 februari 2021: Nympheas Trombone Quartet (oorspronkelijk gepland voor 24 januari)

zondag 20 maart 2022: Dudok Quartet Amsterdam
zondag 10 april 2022: Sonoro Quartet

zondag 15 mei 2022: Remy van Kesteren

Begin 2022 is onduidelijk hoe het jaar ingevuld kan worden.

In augustus zijn twee concerten gepland in het kader van het Orlando Festival.

De Stichting is in 2016 begonnen met haar activiteiten. Dat betekent dat in 2021 het eerste lustrum werd bereikt. Door de covid-19 kon dat op dat moment niet gevierd worden. Bekeken wordt om daar op een ander moment aandacht aan te schenken.

In het voorjaar van 2022 wordt het programma vastgesteld voor het seizoen 2022-2023.

Publiciteit en organisatie

Om de doelstelling en het uitvoerende programma over het voetlicht te brengen, hebben we een aansprekende website en een facebookpagina. Met google analytics wordt de belangstelling voor de site gevolgd. Bekeken wordt voor het seizoen 2022-2023 weer een programmafolder uit te brengen en abonnementen in te voeren.

Op de gebruikelijke wijze zal er aandacht aan worden gegeven. Er worden persberichten voor de lokale kranten en tijdschriften opgesteld, en worden de concerten aangekondigd in diverse internetagenda’s en op maasburen.nl.

Waar mogelijk worden ook interviews met musici of bestuursleden op de lokale radio (GL8) uitgezonden. Via vriendenorganisaties wordt eveneens belangstelling gewekt voor de concerten in Mook.

Kaarten worden verkocht via de website.

De Stichting zorgt voor de concertaccommodatie en ondersteuningsmiddelen (opbouw podium, muzieklessenaars), en de huur van piano’s. Omdat in de kerk zelf geen dranken geschonken mogen worden, worden buiten daartoe tenten geplaatst.

Voor het gebruik van de kerk wordt huur betaald aan het kerkbestuur. Samen met vrijwilligers draagt het bestuur zorg voor de opbouw van podia, verlichting, geluid en de tenten buiten de kerk, alsmede de kaartverkoop en de verstrekking van de consumpties.

Het bestuur van de Stichting bestaat op voor 2022 uit 4 personen en blijft ook in 2022 verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de concerten en het beheer van de Stichting. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het maken van een programmaboekje voor ieder concert. De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van beloning en betalen hun eigen toegangskaarten.

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar

Vastgesteld april 2022