Beleidsplan 2022/2023

Beleidsplan 2022/2023

BELEIDSPLAN 2022-2023

Beleidsplan Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar 2022-2023

Doelstelling

De Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar is opgericht op 22 juni 2016. Doel van de stichting is het bieden van een podium aan jonge, veelbelovende, professionele musici voor het geven van klassieke kamermuziekconcerten en het aan inwoners van Mook en een brede omgeving bieden van gelegenheid om naar deze concerten te komen en van het gebodene te genieten. De concerten vormen een mooie aanvulling op het culturele pallet van de gemeente. De Stichting is van plan jaarlijks zes concerten te plannen. Uitbreiding van het aantal is mogelijk door samenwerking met andere organisaties.

Programmering

Voor het seizoen 2022/23 zijn zes concerten gepland in de kerk te Mook, waarvan drie in 2021 en drie in 2022. Het betreft in het najaar van 2022 concerten op:

zondag 18 september2022: Dianto Reed Quintet

zondag 23 oktober 2022:  Chekhov Trio

zondag 20 november 2022: Roadrunner

In het voorjaar van 2023 zijn gepland:
zondag 12 februari 2023: Damsco Quartet

zondag 19 maart 2023: Kapellmeister

zondag 23 april 2023: Niek Starmans en Michelle Powell

Inmiddels is een extra concert gepland voor zondag 21 mei 2023. Eric Vloeimans en Jörg Brinkmann.

Naast deze concerten zijn in Middelaar twee orgelconcerten geweest met Omnes Terminos (11 september en 22 december).

Het is niet uitgesloten dat tussentijds nog andere concerten, waaronder orgelconcerten in Middelaar, worden georganiseerd als de gelegenheid daarvoor zich aandient.

In het voorjaar van 2023 wordt het programma vastgesteld voor het seizoen 2023-2024.

Publiciteit en organisatie

Om de doelstelling en het uitvoerende programma over het voetlicht te brengen, hebben we een aansprekende website en een facebookpagina. Met google analytics wordt de belangstelling voor de site gevolgd. Voor het seizoen 2023-2024 wordt, evenals voor het seizoen 2022-2023, weer een programmafolder uitgebracht en abonnementen aangeboden.

Op de gebruikelijke wijze zal er aandacht aan worden gegeven. Er worden persberichten voor de lokale kranten en tijdschriften opgesteld, en worden de concerten aangekondigd in diverse internetagenda’s en op maasburen.nl.

Waar mogelijk worden ook interviews met musici of bestuursleden op de lokale radio (GL8) uitgezonden. Via vriendenorganisaties wordt eveneens belangstelling gewekt voor de concerten in Mook.

Kaarten worden zo veel mogelijk verkocht via de website.

In het najaar van 2022 is een samenwerking ontstaan met het LOP in Molenhoek, waar Hans Terra, voorafgaand aan een concert, voor belangstellenden een inleiding geeft op het programma. Deze samenwerking wordt in 2023 gecontinueerd. De belangstelling daarvoor ligt tussen de 25 en de 40 mensen per bijeenkomst.

De Stichting zorgt voor de concertaccommodatie en ondersteuningsmiddelen (opbouw podium, muzieklessenaars), en de huur van piano’s. Omdat in de kerk zelf geen dranken geschonken mogen worden, worden, afhankelijk van het weer, buiten daartoe tenten geplaatst.

Voor het gebruik van de kerk wordt huur betaald aan het kerkbestuur. Samen met vrijwilligers draagt het bestuur zorg voor de opbouw van podia, verlichting, geluid en de tenten buiten de kerk, alsmede de kaartverkoop en de verstrekking van de consumpties.

Het bestuur van de Stichting bestaat voor 2023 uit 4 personen en blijft ook in 2023 verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de concerten en het beheer van de Stichting. Ook is het bestuur verantwoordelijk voor het maken van een programmaboekje voor ieder concert. De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen enkele vorm van beloning en betalen hun eigen toegangskaarten.

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar

Vastgesteld februari 2023