Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

JAARVERSLAG 2022

Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar
Franciscanessenstraat 20
6584GP Molenhoek
KvK-nummer: 66487064

Ontwikkelingen 2022

Het jaar 2022 is voor de Stichting Kamermuziek een druk jaar geweest. In totaal 12 concerten hebben we georganiseerd. Meer dan we oorspronkelijk van plan waren.

Het ging om de volgende concerten:

20 februari Nymphéas Trombone Quartet
30 maart Dudok Quartet Amsterdam
10 april Sonoro Quartet
15 mei Remy van Kesteren
23 juli Ensemble Caplet
20 augustus Trio Aeonium (Orlando)
21 augustus Duo Vivo (Orlando)
11 september Omnes Terminos (Open monumentendag Middelaar)
18 september Dianto Reed Quintet
23 oktober Chekhov Trio
20 november Road Runner
22 september Omnes Terminos (kerstconcert Middelaar)

Dit aantal kwam tot stand doordat het Orlando Festival twee concerten in Mook heeft geplaatst, in Middelaar tijdens de Open Monumentendag een orgelconcert mogelijk was met Omnes Terminos, een trio dat ook graag een kerstconcert wilde geven, het Ensemble Caplet op weg naar Engeland nog graag in Nederland een concert wilde verzorgen en doordat we Remy van Kesteren bereid hebben gevonden om naar Mook te komen. Dit alles naast de zes geplande seizoensconcerten.

Voor de concerten in Middelaar is gekozen omdat in de kerk aldaar een goed orgel beschikbaar is dat eigenlijk niet meer gebruikt werd. Dit orgel, gebouwd in Kampen rond 1890 door Jan Proper voor de kerk in Wapenveld, en in 1950 naar Middelaar gekomen, is een provinciaal monument. In samenspraak met het kerkbestuur heeft de Stichting op zich genomen hier wat mee te gaan doen. Na stemming van het orgel kon Omnes Terminos, bestaande uit een organist, een violiste en een sopraan, op de Open monumentendag zo’n 150 bezoekers naar hun muziek laten luisteren. Omdat dat een succes was is ervoor gekozen het trio voor een kerstconcert uit te nodigen. Zo’n 90 mensen zijn daarbij aanwezig geweest.

De concerten in de kerk van Mook vallen goed in de smaak bij het publiek. Het grootste deel van het publiek is afkomstig uit onze gemeente, maar hoe langer hoe meer bezoekers komen uit de (wijde) omgeving: o.a. uit Nijmegen, Groesbeek, Malden, Cuijk, Milsbeek. Sommigen komen van verder vanwege een specifieke musicus.

In totaal hebben in 2022 ruim 800 mensen de concerten in Mook bezocht. Van het publiek krijgen we veel waardering voor de organisatie ervan.

In het najaar van 2022 is een samenwerking ontstaan met het LOP in Molenhoek, waar Hans Terra voorafgaand aan een concert voor belangstellenden een inleiding geeft op het programma. Deze samenwerking wordt in 2023 gecontinueerd. De belangstelling daarvoor ligt tussen de 25 en de 40 mensen per bijeenkomst.

Werkzaamheden en bestuur

In de eerste helft van het jaar zijn vanwege de onzekerheid over de corona de concerten ad hoc geprogrammeerd. In de loop van het jaar is er een programma opgezet voor het seizoen 2022-2023 en is er weer een folder gemaakt. Om het publiek te bereiken zijn de gebruikelijke middelen benut. Teksten en foto’s aangeleverd bij De Gelderlander, de regionale huis-aan-huis-bladen, lokale omroep, nieuwsbrieven van de dorpsraden, en is het concert vermeld op diverse internetagenda’s waaronder nijmegenmuziekstad.nl. De concerten zijn ook aangekondigd op de lichtzuil voor het gemeentehuis en op maasburen.nl. Het belangrijkste informatiemiddel is echter een mail 14 dagen voorafgaand aan het concert en een een week later met daarbij het programmaboekje, naar iedereen die ooit online een kaartje heeft gekocht en naar wat andere mensen van wie we hopen dat die belangstelling hebben. Inmiddels is dat een omvangrijk bestand.

In 2021 bestond de Stichting vijf jaar. Vanwege covid kon er geen aandacht aan worden besteed. Aan dit eerste lustrum is ook in 2022 geen aandacht besteed vanwege de bijzondere omstandigheden. Het wachten is nu op het tweede lustrum.

Het bestuur heeft nog als wens een concert te organiseren voor basisschoolleerlingen. Dat is in 2022 nog niet gelukt.

Het bestuur bestond in 2022 uit:

  • Nico van Kessel – voorzitter
  • Harry van den Berg – secretaris
  • Maarten Vierhout – penningmeester
  • Els van Brunschot – lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Financiële situatie

Het bezoekersaantal in 2022 is in vergelijking met 2020 en 2021 toen er als gevolg van de corona duidelijk sprake was van een daling tot een gemiddelde van 61, behoorlijk gestegen tot een gemiddelde van 81, uiteenlopend van 32 tot 136.

Door het stijgende bezoekersaantal en een tegemoetkoming van het Fonds Podiumkunsten is 2022 afgesloten met een positief eindsaldo.

Gelet op de financiële situatie aan het eind van het boekjaar 2022, is het financieel verantwoord ook in 2023 concerten te organiseren. Als onderdeel van het seizoen 2022-2023 staan er drie in de planning. Er wordt tevens gestart met de programmering voor het seizoen 2023-2024 en de gedeeltelijk uitvoering ervan in het najaar van 2023.

In juni 2017 heeft de Belastingdienst aangeven dat de Stichting Kamermuziek een culturele ANBI is, waardoor giften voor 125 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal personen een schenkingsovereenkomst heeft afgesloten met de toezegging gedurende vijf jaar een schenking te geven. Het RSIN is: 856575719. Bij een schenkingsovereenkomst is de forfaitaire drempel voor aftrek van giften niet van toepassing.  De Stichting is in de lijst van de Belastingdienst te vinden onder Molenhoek, aangezien daar het secretariaat is gevestigd.

Tot slot

Het bestuur van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar kijkt terug op een succesvol, muziekrijk 2022.